С допълнителни 4 957 963 лева ще се финансират дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се отпускат 1 379 138 лв. за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“.

За подкрепа на целодневното обучение на учениците се дават 737 987 лв. За обогатяване на библиотеки и създаване на пространства за четене ще бъдат преведени 558 760 лв.

534 777 лв. ще се изплатят за дейности по програма „Хубаво е в детската градина“, а за работа с родители по „Заедно за всяко дете“ – 496 060 лв.

Още 1 251 241 лв. ще получат центровете за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, които имат таланти в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще бъдат подпомогнати и центровете за превантивна, диагностична и рехабилитационна работа с деца и ученици, както и астрономическите обсерватории и планетариуми.

Допълнителните средства се предоставят по бюджетите на общините.