Съгласно измененията в Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите, организаторите на хазартни игри и онлайн залагания следва да подават данни, съгласно новия структуриран формат от 19.6.2021 г. (събота).

Подаването на данни към НАП в утвърдения от изпълнителния директор на НАП нов структуриран формат, ще бъде възможно от 11.00 ч. на 19.06.21 г.(събота), като до този час подадените данните ще се приемат във стария формат. Превключването от стария към новия формат ще се осъществи за няколко минути и поради тази причина в определения за превключване час (11 ч. ) може да се получи частично прекъсване на услугата.