Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева е определен размерът на плащането по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство (ПНДЖ1) за кампания 2020 г.

Утвърдената и одобрена ставка е 170,92 лв. за говеда и 299,11 лв. за биволи. Подпомагането ще бъде изплатено на два транша.

По първия транш за говеда животновъдите ще получат по 94.01 лв. , а за биволи 164,51 лв.

Плащанията са планирани за следващата седмица.

През месец януари 2021 г. стопаните ще получат втория транш,

като за говеда ще бъдат изплатени по 76,91 лв., а за биволи по 134,60 лв.

Общият финансов пакет по схемата за кампания 2020 е в размер до 32 064 360 лв.

СЕБН