Върховният административен съд отхвърли жалбите на министъра на здравеопазването и на НЗОК срещу предходно решение на ВАС, с което беше отменено правилото, че аптеките трябва да предоставят отстъпките си на НЗОК за 100% реимбурсираните лекарствени продукти.

Промяната беше въведена по искане на НЗОК и заложена в наредбата на министъра на здравеопазването с цел,

ако търговците на едро предоставят на аптеките отстъпки от цената, по която НЗОК заплаща напълно реимбурсирани от бюджета й лекарствени продукти, тази отстъпка да постъпва в полза на НЗОК, а не да бъде ползвана от аптеките.

Българският фармацевтичен съюз припомня, че

при напълно платените лекарствени продукти аптеките по закон нямат право на надценка, а получават 2.00 лева с ДДС за отпускане на продукти, за които заплащат понякога хиляди левове.

Единственият стимул за аптеките да отпускат тези продукти е отстъпката, която търговците на едро им предоставят.

Комисията за защита на конкуренцията вече постанови решение, че това правило води до ограничаване на конкуренцията и ограничава достъпа на пациентите до напълно платени от бюджета на НЗОК лекарствени продукти.

След обнародването в Държавен вестник на решението аптеките вече не са длъжни да предоставят в отчетите си получените отстъпки от търговците на едро на НЗОК, като посочват стойността на напълно платените продукти според Позитивния лекарствен списък.

Аптеките имат право на основата на това решение да претендират връщане на предоставените за срока на действие отстъпки от цената от НЗОК по реда на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди за периода от 2 март 2019 година до датата на обнародване на решението.

БФС вече препоръча на аптеките да събират доказателства за подобни отстъпки, които са отчели в полза на НЗОК.