Новият директор на Национална компания “Железопътна инфраструктура” Златин Крумов спря поръчка за 300 млн. лв. Решението от 11 януари 2022 г. за спирането на търга за модернизацията на жп участъка Перник – Радомир (част от по-големия проект София – Перник) беше едно от първите му действия на поста. Според източници на “Капитал” това е било очаквано заради съмнения около търга и възможно нагласяване на крайния победител.

В същото време от края на мината година в НКЖИ се води юридическа битка между старото и новото ръководство, според източници – пак с цел продължаване на търга. Държавната инфраструктурна компания е една от най-интересните в сферата на транспорта, като в нея е концентриран огромен финансов ресурс по оперативните програми за модернизация на жп пътя и гарите.

Битката за НКЖИ, битката за името

Вписването на новия генерален директор Златин Крумов става от втория път. Първият договор за възлагане на управлението на НКЖИ от министър Николай Събев на Крумов и заличаване на дотогавашния генерален директор Красимир Папукчийски от борда на директорите е от 23 декември 2021 г. На 30 декември има спиране на вписването от страна на съда, като определението идва след искане на Папукчийски. Той настоява заповедта на “министъра на транспорта и съобщенията” да бъде обявена за нищожна.

Твърдението е, че решението е взето в нарушение на Закона за железопътния транспорт и от некомпетентен министър, който не е посочен в закона, като се оспорва дали “министърът на транспорта и съобщенията” (поновому – бел. ред.) и “министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” (постарому – бел. ред.) имат идентични правомощия.

С дата от 5 януари в Търговския регистър фигурира нов договор между министъра и Златин Крумов за възлагане на управлението на НКЖИ, като от Министерство на транспорта коментираха пред “Капитал”, че освобождаването на Красимир Папукчийски е в пълно съответствие със Закона за железопътния транспорт и договора за възлагане на управлението, като се припомня, че е “с решение на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г.) е приета структурата на Министерския съвет на Република България. Съгласно това решение Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се преобразува в Министерство на транспорта и съобщенията”.

От състава на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията “излизат” само информационните технологии, като в останалата част е налице универсално правоприемство, пишат оттам. Това категорично означава, че новото Министерството на транспорта и съобщенията и съответно неговият ръководител – министърът на транспорта и съобщенията, имат безспорната компетентност и правомощия по отношение на сектор “транспорт” и сектор “съобщения”. Също така е безспорно, че железопътният транспорт е част от сектор “транспорт”, а не от сектор “информационни технологии”. Обратно разбиране би довело до несъстоятелни и абсурдни изводи за необходимост от промяна на всички нормативни актове, преди избраните членове на Министерския съвет да могат да осъществяват своите правомощия.

На въпроса дали подобни мотиви могат да послужат за спиране или поне забавяне на други назначение от министерството смятат, че може да има риск само “ако министърът на транспорта и съобщенията освободи например членове на съвета на директорите на “Информационно обслужване” ЕАД, което очевидно не е част от сектор “транспорт”.

Спирането на търга

Спряната процедура за модернизация на жп участъка Перник – Радомир е разделена на два лота: модернизация на железен път и контактна мрежа с прогнозна стойност 242.5 млн. лв. без ДДС и вторият – “Проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации” с прогнозна цена 32.1 млн. лв. без ДДС.

Източник: Капитал