4,7% от всички легла са тези, заети от пациенти, болни от коронавирус или 2309. Общо заетите легла в страната са 20 224 – 41 на 100 от всички 48 865 легла за активно лечение.

Това информираха от здравната каса.

Незаетите към днешна дата легла за активно лечение са 28 641 (59%).

НЗОК ще извършва контрол на заетостта на леглата в рамките на ниво лечебно заведение (т.е. на база на общия брой договорени легла, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК), а не както досега на ниво отделение и структури в съответното ЛЗБП във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и осигуряване на възможност за оперативно управление на леглата на ниво лечебно заведение и регион, пишат от касат