Националната служба за охрана (НСО) излезе с изненадваща позиция, вероятно провокирана от поредните въпроси за охраната на депутата на ДСП Делян Пеевски. Той се появи за втори ден в парламента след като две години отсъстваше от заседания. Пеевски и днес беше обграден от служители на НСО.

Освен, че за пореден път не се дава информация защо държавната институция се грижи за сигурността на депутата, оттам заявяват, че службата и „занапред ще се придържа стриктно към разпоредбите на приложимото законодателство за дейността си“.

НСО призовава „медиите, и гражданите да прояват разбиране към принципите“, по които работи институцията.

На практика това означава да не се задават въпроси на какво основание е назначена държавата охрана на политици, за които не е известно, че сигурността им е застрашена. При положение, че охраната на тези политици се плаща от българските данъкоплатци.

„Без да прави компромис с прилагането на законодателството Националната служба за охрана ще продължи да полага усилия за повече откритост, отзивчивост и акуратност в подкрепа на обществената функция на медиите и винаги в интерес на сигурността на българските граждани.“, завършва позицията на службата.

Ето и призива на НСО:

“По повод традиционно повишения интерес относно реализирани от Националната служба за охрана (НСО) функции и правомощия по Закона за НСО, Службата напомня, че разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация ограничават възможностите на НСО да предоставя информация за конкретно охранявано лице.

Разгласяването, в т.ч. потвърждението или отрицанието, на факти и обстоятелства относно оперативно изпълняваните задължения на Службата, включително посочването на конкретни охраняеми лица, ще постави под условие спазването и на духа, и на буквата на закона, в чиито обхват попада дейността на Националната служба за охрана.

Като проявява пълно разбиране към обяснимия от гледна точка на моментния публичен дневен ред интерес, НСО е длъжна да заяви, че и занапред ще се придържа стриктно към разпоредбите на приложимото законодателство за дейността на Националната служба за охрана и за защита на класифицираната информация.

Националната служба за охрана отправя апел към медиите и към гражданите да проявят разбиране към принципите, към които НСО е призвана по закон да се придържа, включително спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна; зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство; политически неутралитет (чл. 3 от Закона за НСО).

Без да прави компромис с прилагането на законодателството Националната служба за охрана ще продължи да полага усилия за повече откритост, отзивчивост и акуратност в подкрепа на обществената функция на медиите и винаги в интерес на сигурността на българските граждани.”

Източник: КлубZ