Ваучерите за храна също ще се облагат с ДДС – това окончателно реши Народното събрание с гласуваните промени в закона за данък върху добавена стойност.

С данък върху добавената стойност ще се облагат доставките, платени с ваучери, които са издадени в данъчен период, следващ в този, в който законът е влязъл в сила. Това реши окончателно мнозинството.

Промените бяха подкрепени без възражение в пленарната зала. От облагането с ДДС на ваучерите за храна ще бъдат засегнати фирмите издатели, а не работодателите, служителите и крайните търговски потребители, са уточненията на вносителите от МС.

Изискването е във връзка с евродиректива, която ако страната не приложи, е заплашена със санкции.

С приетите на второ четене промени в закона за ДДС депутатите решиха още да се въведе нулева ставка от ДДС при доставка на стоки и услуги за целите на въоръжените сили. Създава се и възможност за коригиране на погрешно фактуриран ДДС при влязъл в сила ревизионен акт.