Националната пациентска организация изрази позицията си относно ситуацията на пациентите с трансплантации, след като стана ясно, че една от клиниките за наблюдение се трансформира в COVID сектор.

Публикуваме позицията без редакторска намеса:

„Националната пациентска организация със загриженост следи ситуацията на пациентите с трансплантации, след като стана ясно, че една от клиниките за наблюдение се трансформира в COVID сектор.

Като национално представителна организация за защита правата на пациентите, ние си даваме ясна сметка, че ситуацията, в която се намираме, изисква гъвкави решения, особено когато са застрашени толкова човешки животи.

В същото време сме категорични, че

трансплатираните пациенти се нуждаят от специализирана грижа, най-много във времето след операцията, тъй като този период е особено рисков и може да доведе до отхвърляне на донорския орган.

Обикновено клиниките, в които се проследяват такива пациенти, следват специални протоколи за хоспитализация и последващо наблюдение.

Бихме искали също така са напомним, че трансплантираните пациенти у нас не са малко и лечебните заведения, в които се проследяват или лекуват, трябва да гарантират възможността да бъдат хоспитализирани, което от своя страна означава да има достатъчно легла и медицински специалисти. Случаят с бъбречно трасплантираните в клиниката в „Александровска“ е аларма за възможен риск за опасност да не се предостави навременна грижа.

По данни на пациенти, трансплантираните, проследявани в клиниката, са повече от 660, леглата в клиниката са 8 (тоест 2 болнични стаи), като ще се ползва още едно помещение за преглед на диспансеризирантите пациенти.

Съществува и реална заплаха медиците от тази клиника да напуснат, което от своя страна е заплаха тези пациенти да не получат адекватна медицинска грижа.

Надяваме се, че трансформациите на диспансерите за лечение и наблюдение на трансплантираните пациенти са добре премислени, рисковете за пациентите са оценени, както и че новите локации гарантират спазването на алгоритмите за здравна грижа след трансплантации.“