И през месец октомври се запазва тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата, като растежът им е с над 10% спрямо година по-рано,

показват данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от БНР.

В края на октомври 2021 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 100,664 млрд. лева (78,4% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,3% след растеж с 11,8% месец по-рано (през септември 2021 г.).

Депозитите на нефинансовите предприятия през октомври са в размер на 31,693 млрд. лева (24,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 12,2% след тяхно повишение с 10,8% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18,5% на годишна база след повишение с 36,3% през деветия месец на 2021 година, достигайки 3,966 млрд. лева (3,1% от БВП).

В края на октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 65,006 млрд. лева (50,6% от БВП), като се повишават на годишна база с 10,4% след растеж с 10,9% месец по-рано.

генерал агрохимикали

Кредитите за неправителствения сектор през десетия месец на тази година са в размер на 70,014 млрд. лева (54,5% от БВП) спрямо кредити за 69,188 млрд. лева през септември 2021 г., като нарастват на годишна база със 7,9% (спрямо октомври 2020 г.).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през октомври с 4,4% на годишна база след повишение с 4,1% месец по-рано, като достигат 36,763 млрд. лева (28,6% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД през октомври пък са в размер на 28,386 млрд. лева (22,1% от БВП), като спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 12,1% след повишение с 11,8% през септември 2021 г. През октомври тази година жилищните кредити са за 13,708 млрд. лева и нарастват на годишна база с 16,5% (при годишно увеличение с 16,2% през септември), докато потребителските кредити възлизат през десетия месец на годината на 13,089 млрд. лева и са с 10,1% над нивата от октомври 2020 г. след тяхно повишение с 9,9% през септември.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,865 млрд. лева (3,8% от БВП), нараствайки на годишна база с 12,1%след тяхно повишение с 11,3% през септември. 2021 г.