Нов дълг за 95 млн. лева дълг ще бъде поет следващата седмица чрез продажба на държавни облигации. Това става ясно от съобщението на БНБ за провеждането на аукцион за емитиране на емисия от 20-годишни книжа, която бе пусната за първи път през юни тази година и преотваряна на няколко пъти поради голям интерес от страна на инвеститорите, посочва БНТ. Годишният лихвен процент е фиксиран от 1,5 на сто.

Досега през годината бяха поети 900 млн. лева под формата на облигационни емисии, като с предстоящите ще бъде изпълнен почти изцяло заложеният бюджетен лимит на новия дълг от 1 милиард лева. Парите са необходими на правителството, което вече осигури плащането на изтребителите Ф-16, но предпочита да има сериозен ресурс във Фискалния резерв.

Заради изтребителите бе актуализиран бюджетът за тази година, като прогнозираният дефицит е 2 на сто.

генерал агрохимикали