Запазете спокойствие и разпознавайте симптомите!

При всички случаи не хуквайте веднага по болници. Освен себе си, застрашавате и околните, и медицинските лица, от които всички очакваме да ни лекуват колкото се може по-дълго. Обадете се по телефона на личния си лекар и следвайте инструкциите.

Източник: Деси Николова, ФБ