Нови мерки за борба с кризата. Всички бизнеси, които са затворени заради въведените ограничения, могат да получат финансиране от 10% или 20% от оборота, който е отчетен през 2019 г. за същия период.

До 20.01.2021 ще се кандидатства по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Срокът за подаване на проектни предложения по програмата е удължен и компаниите ще могат да кандидатстват до 20.01.2021 г.

Общият размер на финансиране по тази мярка е 156 млн. лева.