Екипи от Национална агенция за приходите и „Икономическа полиция“ в МВР започнаха проверки в помещения на фирми, занимаващи се с ремонт и търговия на машини за производство и пакетиране на цигари.

Действията на проверяващите се координират от Междуведомствения център на ГДБОП.

Целта на проверките е да се установи дали наличните в складовете и ремонтните бази машини, стоки, суровини и съоръжения, предназначени за производството в тютюневата промишленост, отговарят на данните, посочени в документите, подавани към НАП.

В хода на съвместните проверки, служители от дирекция „Контрол“ и звеното за фискален контрол в НАП са инспектирали складове за съхранение и бази за ремонт на машини в района на Пловдив и София.

Данъчните инспектори са преброили на място машините и компонентите за тях, описали са ги, след което са сравнили наличните материални активи с вписаните в документите за внос и вътреобщностно придобиване, представени в НАП.

Проверяващите не са открили сериозни нарушения, като на една от фирмите е даден 7-дневен срок да представи допълнителни документи.