6 036 ученици от 172 гимназии развиваха своите професионални умения в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна.

1295 от тях придобиха практически опит в приоритетни за икономиката направления като машиностроенето, строителството, електрониката, енергетиката, транспортните услуги и др.

Те се включиха в първия етап на проекта на Министерството на образованието и науката „Ученически практики – 2“, който започна през август 2021 г. и приключи на 15 септември 2022 г. До края на този месец се приемат заявления за кандидатстване и за втория етап на проекта, който продължава до края на 2023 г. За всички ученици, преминали успешно практическото обучение, се изплаща еднократна стипендия в размер на 372 лева.

„Ученически практики – 2“ дава възможност на ученици от професионални гимназии или училища с паралелки за професионална подготовка, навършили 16 години, да участват в практически обучения в реална работна обстановка под ръководството и контрола на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. По проекта се създават и учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески умения.

Предвижда се до приключването на проекта в него да се включат 300 училища. Стаж в реална работна среда се планира да имат общо 11 649 ученици, от които 2 523 в приоритетни за икономиката направления.

Общата стойност на проекта е 10 533 013 лева. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ Целта е както да се подобрят практическите умения на учениците, така и да се засили партньорството между училищата и работодателите.