Над 50 000 деца и ученици са върнати и задържани в образователната система за последните шест години. През този период делът на отпадналите от детска градина и училище деца и ученици е намалял с 40%.

Това отчете премиерът акад. Николай Денков след проведеното днес заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

„Благодарение на съвместната работа по Механизма десетки хиляди деца и ученици са останали трайно в образователната система и са получили бъдеще за себе си и семействата, които ще създадат“, подчерта министър-председателят по време на заседанието.

Акад. Денков посочи рисковите възрастови групи и общини. „По-голям процент необхванати има при най-малките – 5- и 6-годишните. След това той спада, т.е. по-голям дял от децата са в училище, и отново се покачва, когато учениците са в IX-X клас“, каза министър-председателят. Процентът на децата и учениците, които не ходят на детска градина или училище, е по-висок в областите и общините с по-висок дял на малцинствените групи.

Според представените от Министерството на образованието и науката (МОН) данни основна причина за отпадане от образователната система е липсата на мотивация на родителите и в самата общност. При над 40% от случаите фактор са културологичните причини. В рамките на дискусията беше обърнато внимание на нестандартните подходи за привличане на децата и учениците в детската градина и класната стая като например извънкласните дейности, заниманията със спорт и изкуства.

Координационното звено по Механизма обсъди възможна промяна на графика на дейностите по обхват на децата. От МОН ще предложат за обществено обсъждане промени в нормативната уредба, с които да прецизират заложените срокове. Целта е възможно най-рано междуведомствените екипи да разполагат с информация кои са децата, които трябва да влязат в клас. „Ще се започне още от 15 септември. Където е необходимо, ще се разговаря с родителите, с децата, така че те да бъдат в училище максимално бързо след първия учебен ден“, заяви акад. Денков.

От Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ изразиха готовност да предоставят данните за децата и учениците, подлежащите за задължително образование, месец по-рано –до 31 август вместо до 30 септември. „Това ще позволи екипите по обхват по-рано да научат кои са децата в риск от отпадане или които се очаква да не започнат учебната година. Така те превантивно още преди 15 септември и веднага след първия учебен ден ще могат да посетят адресите, да говорят с родителите и по всякакъв начин да мотивират и семейството, и общността повече деца да се върнат и да останат в училище“, заяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

По негови данни тази година на терен ще работят над 1200 екипа за обхват с повече от 18 600 представители на Регионални управления на образованието, детски градини и училища, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на вътрешните работи, образователни и здравни медиатори. „Механизмът за обхват показва как институциите могат да работят успешно заедно“, обобщи проф. Цоков.