Новата процедура за компенсации на работодатели в сферата на транспорта и туризма дава възможност да бъдат запазени близо 22 000 работни места.

Финансовата помощ се предоставя директно на засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от двата сектора.

Така подкрепата за тях, в комбинация с новия дизайн на мярката 60/40, може да стигне до 80/20.

Само за месец и половина от стартирането на процедурата са подадени 1 115 заявления от сферата на транспорта и туризма.

Проектът „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява от Агенцията по заетостта.