Над 13 милиона лева допълнителни трансфери за транспортни разходи на учителите са одобрени от Правителството, тази седмица.

Допълнителни трансфери   по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните или на квартирните разходи за педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г. са  в размер на 13 116 112 лв.

От одобрените средства 13 040 962 лв. са за транспорт, за квартирни са отделени 75 150 лв. за 2019 г.

генерал агрохимикали

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за тази цел са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

снимка: Комсед