Бум на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца, отчете приходната агенция.

Само за първите няколко дни през работодателите са подадени над 10 000 декларации от родители.

Тази година данъчните облекчения са в значително по-големи размери – 450 лв. за едно дете, 900 лв. – за две, и 1350 лв. – за три и повече деца.

Родителите, които искат да ползват облекчението през работодателя, могат да подадат декларация до края на годината. След това ще получат и съответните суми.