Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе редовно заседание днес, понеделник, 14 септември, от 11.30 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

В рамките на дневния ред ще бъдат обсъдени:

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване, № 054-01-73, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители;

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет;

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.;

Анализ на изпълнението на Постановление № 55 на Министерския съвет от2020 г. (мярката 60/40);

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-31.