Парламентът прие с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС на първо четене промените в Закона за данък върху добавената стойност. Проектозаконът е внесен от МС и е част от пакета данъчни закони.

Законопроектът цели отстраняването на установени несъответствия с правото на Европейския съюз, така че законодателството в областта на данъка върху добавената стойност да се приведе в съответствие с решенията на Съда на ЕС.

От правителството предлагат нулевата ставка за хляба и брашното да остане в сила до 30 юни 2024 година. Също така ДДС-то за ресторантьорите и хотелиерите да остане на 9% до края на 2024 година.

Промените включват мерки с цел изсветляване на „сивата икономика“. Предвижда се получателите на доставки да не заплащат стойността на своята пратка, когато доставчикът не им е дал касова бележка. Освен това лицата, които са избрали да използват в търговски обект софтуер, включен в списъка, поддържан от НАП, да могат в този обект да регистрират и отчитат продажбите на стоки и услуги чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид и автоматично предоставен на електронния адрес на получателя.

Други промени в правилника на ЗДДС пък предвиждат въвеждане на задължение на доставчиците на платежни услуги да водят електронен регистър на трансгранични плащания и на техните получатели във връзка с платежните услуги, които изпълняват, на база на всяко календарно тримесечие и други.