Българите искат, но нямат време да учат. Така анализатори разчитат данните от проучване на Националния статистически институт, според което малко над 65 на сто от населението участва в различни форми на обучение.

В България нивото на дигитални умения остава ниско, а ученето през целия живот е в пъти по-слабо застъпено от това в Европейския съюз.

На всеки 4 години Националният статистически институт провежда проучване за образованието и обучението на възрастните между 25 и 64 години.

Според данните от изданието за 2022 година най-популярно сред заетите е участието в курсове и обучения на работното място. В такива са участвали 19%.

В самостоятелно обучение са участвали 44%, а в образователната система, най-вече за придобиване на магистърска степен са се включили 2,5 на сто от хората в активна възраст.

Според анализаторите от Института за пазарна икономика резултатите показват, че образованието и обучението на възрастни все още не са толкова разпространени в България, а пандемията допълнително ги е ограничила.

Основната причина за хората, които заявяват нужда и желание да се обучават, но не могат да се включат в такова е липсата на свободно време. Други причини, които българите посочват са твърде висока цена на обучението, семейни причини, далечно или неудобно разстояние.

В сравнение с предходния период към 2016 година, участието в обучение и образование намалява, жените са по-активни в ученето, колкото по-висок е образователния статус, толкова по-високо е и участието в допълнително обучение, а с напредването на възрастта, потребността от придобиване на допълнителни знания и умения намалява.