Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и нарастващия брой положителни случаи на COVID-19 в

Република Кипър, Руската федерация и Кралство Испания,

Министерството на здравеопазването препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване до тези държави.