Лечебните заведения в страната разполагат с достатъчно количество медицински кислород. Към момента не се налага спиране на износа на кислород от България.

Всеки ден регионалните здравни инспекции изпращат справки за болниците на тяхна територия, в това число и за обезпечеността им с кислород.

Всяко лечебно заведение само договаря с фирмите производители или доставчици необходимите на дадената болница количества кислород.