Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 28 заявления на автобусни превозвачи на обща стойност близо 2,4 милиона лева.

С това приключи оценката по първа и втора оценителна сесия на всички постъпили заявления, по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Така министерството осигурява оперативен капитал на общо 580 автобусни превозвачи за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Министерството ще пристъпи незабавно към сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито заявления са одобрени от списъка по втора оценителна сесия и допълващия списък.

Списъците с предложените за финансиране заявления са публикувани на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/mtits-priklyuchi-ocenkata-na-zayavleniyata-na-avtobusnite-prevozvachi.

Ръководството за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, включително инструкция за електронното отчитане на договорите и приложенията към тях и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане, могат да бъдат намерени на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/rukovodstvo-za-izpulnenie-na-dogovori-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-ot-avtobusnite-prevozvachi.