Минималната работна заплата ще стане 933 лв. от 1 януари 2024 г.,

реши правителството.

Размерът й ще се повиши с 19,6%, или със 153 лв. спрямо сегашната й стойност.

Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите.

Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най- нискодоходните групи от пазара на труда и ще увеличи мотивацията на работната сила за включване в заетост.

От 1 януари 2024 г. минималната часова работна заплата ще бъде 5,58 лв.