Това бе договорено по време на среща между министър Галин Цоков и управителния съвет на младежката организация.

 

„Има редица изследвания, които доказват ефективността на организациите за ученическо самоуправление и положителното им отражение за намаляване на агресията“, посочи проф. Цоков. По думите му следва да се набележат общи действия за насърчаване на тяхната  активност в училищата и популяризиране на добрите практики. „Много ефективни са формите на комуникация между ученици и ние трябва да ги насърчаваме и обогатяваме“, каза още той. От младежката организация подчертаха и добрата си работа по програмата на МОН „Стъпки заедно“, която също цели намаляването на агресията в училищна среда.

 

Министерството и Националният ученически парламент ще направят съвместен преглед и на нормативната уредба, за да насърчат и развият тези организации. Младежите изтъкнаха, че в момента има противоречащи текстове в нормативната уредба. „Отворени сме да обсъждаме всички въпроси и аз вярвам, че когато въвличаме младите хора в процесите на управление ще постигаме и още по-добри резултати“, подчерта проф. Цоков.

 

Общо 198 организации са кандидатствали и в първия конкурс на МОН за най-добра ученическа инициатива, стана ясно по време на срещата. „Искаме да надградим тази инициатива и се надяваме на предложения и от вас – да включим дигитални решения и добри практики, и въобще всичко, което е по-близо до учениците и ангажира вниманието им“, обърна се министърът към представителите на ученическия парламент.

 

МОН ще се включи и в национален форум, на който да бъдат представени добри практики в работата на ученическите съвети, бе договорено по време на срещата. Министър Цоков отправи и показа за пръв път представител на ученическата организация да вземе участие в националната среща за подготовката на новата учебна година. „Най-нормално е когато обсъждаме с всички регионални управления на образованието проблемите, предизвикателствата и приоритетите за стартиращата учебна година, да чуем гласа и на учениците. Затова за мен е най-естественото нещо вие да бъдете включени в този процес и се надявам тази традиция да бъде утвърдена във времето“, каза още проф. Цоков.

 

В срещата участие взеха заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова и Наталия Митева, а от страна на Националния ученически парламент – Кристиян Ангелов (председател), Христо Малчев (заместник-председател), Елена Иванова (заместник-председател), Йохан Георгиев (секретар) и Димитър Фердинандов.