Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде заповед, с която забранява употребата на алкохол и наркотици на военните по време на работа.

“В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции”, се казва в първата точка от заповедта.

Забранена е и продажбата на алкохол в помещенията за хранене.

В случай, че бъде установено нарушение по първата точка от заповедта, военнослужещите ще бъдат отстранявани от служба.