Минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от следващата година.

Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), внесени от Мартин Димитров от “Демократична България” и група народни представители.

Народното събрание реши измененията в закона да влязат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г..

Увеличаването на прага засяга и самонаетите лица. Догодина ни чака по-сложен дебат, ако искаме праг от 166 000 лв. и за него поискаме дерогация от ЕС, тъй като това е максималната стойност, обясни той каква би била евентуална втора стъпка по отношение на още едно увеличения на прага.

По отношение на ефектите за бюджета и в зависимост от това колко фирми ще изберат да се дерегистрират, загубите ще бъдат между 85 и 130 милиона лв.