Конституционният съд ще обяви дали редови прокурор може да разследва главния. Той трябва да се произнесе по питането на министъра на правосъдието Данаил Кирилов.

Дотук се стигна след множество препоръки на евроинституциите, които твърдят, че главният прокурор у нас има твърде много власт.

По предложение на Министерския съвет трябваше да бъде създадена фигурата на независимия прокурор, който да може да разследва главния.

Съдиите ще се произнесат и по искането на президента за обявяване за противоконституционни на част от текстовете в Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка.

Заради доклада на Венецианската комисия, в който се препоръчва цялостна радикална реформа на конституцията и Висшия съдебен съвет, за да се премахне недосегаемостта на главния прокурор, правителството реши да попита Конституционния съд може ли редови прокурор да разследва обвинител номер едно и при сега действащата конституционна уредба.

Текстът, чийто тълкуване се иска е „главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори” и в този смисъл възможно ли подчинен на главния прокурор да го разследва независимо. Предварителните очаквания са Конституционният съд да каже, че главният прокурор не може да дава конкретни указания по дела, по които е ангажирана неговата наказателна отговорност, тоест редови прокурор може да разследва главния, пише БНР.

Второто ключово решение на Конституционния съд е по искането на президента Румен Радев да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Закона за здравето, свързани с извънредната епидемична обстановка.

Според държавния глава, обявяването й от Министерския съвет, а не от Парламента е в противоречие с основния закон, а въведените формалните критерии за оценка на живота и здравето на хората непропорционалното ограничават основните им права. Според неофициална информация конституционните съдии не споделят възраженията на президента.