Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е осъдена да плати над 250 000 лева за разноски по изгубено дело за конфискация, съобщи “Сега”.

През 2008 г. Е.В. е осъдена на година условно за укриване на 9800 лева ДДС, а след това комисията за конфискация е започнала проверка срещу нея. Така е установено, че осъдената има имущество за над 2.3 млн. лв. Комисията стига до извода, че за това имщество няма законни източници на приходи и то подлежи на отнемане.

През 2012 година обаче съдът отхвърля иска на комисията, като приема за доказано, че приходите на подсъдимите надхвърлят разходите. След това е заведено дело срещу КПКОНПИ за получаване на обезщетение за направените разходи по време на изгубеното от институцията дело за конфискация.

Комисията го губи на две инстанции, а пред върховния съд КПКОНПИ е изпуска и срока за обжалване.

Според последния годишен доклад за дейността на КПКОНПИ през 2021 г. комисията има 40 влезли в сила съдебни решения за конфискация.

Съдилищата изцяло са уважили 16 иска на обща стойност малко над 5.2 млн. лв. Други 18 са частично уважени – по тях е отнето имущество за 9.1 млн. лв., а са отхвърлени претенциите на КПКОНПИ за малко над 3.2 млн. лв.