Кметовете на десет български общини подписаха антикорупционен пакт на националната конференция на Международния републикански институт (IRI) „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“, която се проведе на 19-20 юли в гр. София. С този документ кметовете се ангажираха да работят за по-ефективна прозрачност, откритост, достъпност, ангажираност на гражданите, както и за ефективно използване на механизмите и структурите за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво.

 

Конференцията е част от настоящата програма на IRI в България, фокусирана върху адресирането на уязвимостите към корупция на общинско ниво, в която участват общинитеБлагоевград, Бургас, Враца, Велико Търново, Кърджали, Перник, Разград, Русе, София и Стара Загора.

Встъпително слово произнесе посланикът на САЩ в България Н. Пр. Херо Мустафа. Посланикът подчерта, че борбата с корупцията на местно ниво е особено важна и трябва да бъде съвместно усилие на политическите партии и общините за укрепване на вярата на гражданите в управлението.

Във встъпителните си думи регионалният директор на Международния републикански институтза Европа Пол Маккарти заяви: „IRI вярва, че борбата срещу корупцията е и борба за демокрацията“. Маккарти подчерта, че чрез тази национална конференция IRI се стреми да вдъхнови общинските лидери и неправителствения сектор с добри практики и с разбирането, че увеличаването на прозрачността, почтеността и участието на гражданите е споделено предизвикателство.

Дискусионен панел даде възможност на кметовете и заместник кметовете на общините, участващи в програмата, да обсъдят добрите практики, както и предизвикателствата, пред които са изправени в антикорупционните си усилия на местно ниво. Дигитализацията, устойчивото сътрудничество с неправителствените организации и достъпността на общинските лидери бяха сред решенията, които обсъдиха кметовете и заместник кметовете.

Панелите на конференцията се фокусираха върху въпросите на прозрачността и гражданското участие. Национални експерти споделиха идеи и добри практики от българските общини, докато лектори от правителствения и неправителствения сектор в други страни от ЕС предложиха нови идеи за решаване на общи предизвикателства. На участниците беше предложена и информация за глобалните мрежи и партньорства, които подпомагат общините в тези усилия.

Събитието събра работните групи, сформирани от IRI във всяка от общините, участващи в програмата. Членовете на работните групи включват местни граждански организации, общински съветници и членове на общинските администрации, като имаха възможност да обсъдят темите от конференцията и в паралелни сесии в малки групи.

Програмата на IRI в България приложи Подходът за оценка на уязвимостта към корупция (VCA) на IRI в десетте участващи общини, за да идентифицира съществуващите уязвимости. IRI също така проведе проучвания на общественото мнение на общинско ниво, измервайки възприятията за корупция и прозрачност. В рамките на програмата IRI сформира общински работни групи от представители на местното управление и самоуправление и неправителствения сектор. В следващите етапи на програмата работните групи ще изготвят програми за реформи, които ще бъдат представени за официално приемане на кметовете и общинските съвети.