Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 6 август работна група започна предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение през периода 15 юли – 15 август 2021 г.

Това съобщиха днес от енергийния регулатор.

Във връзка с предварителното проучване КЕВР вече е изискала подробна информация от ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД, от ЕСО ЕАД и от “Българската независима енергийна борса” ЕАД, която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД на пазара “Ден напред” влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията. Трите дружества следва да предоставят информацията в 10-дневен срок.

След получаване на исканите данни работната група на КЕВР ще направи анализ, въз основа на който ще бъде изготвен доклад за резултатите от извършеното предварителното проучване. Докладът ще бъде обсъден на заседание на КЕВР. В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение.