Извънредно заседание на съвета по киберсигурност към Министерския съвет.

Ще бъдат обсъдени мерки за повишаване на сигурността и реакция при киберзаплаха или възникнали киберинциденти, застрашаващи националната сигурност.

Ще се обсъждат мерки за бързо осигуряване на защитата на държавните институции заради атаката срещу „Български пощи“.

генерал агрохимикали