Изтича крайният срок за консултации по темата кои ще са членовете на Районните избирателни комисии за изборите на 4 април.

Партиите в Народното събрание, както и извънпарламентарните партии, трябва да предложат на областните управители конкретни имена.

Ако няма съгласие, Централната избирателна комисия ще назначи членовете в срок до 12 февруари.

В състава на една избирателна комисия не може да има съпрузи, роднини по права линия или братя и сестри.