Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократната финансова помощ от 120 лева на хората с пенсии от 300 лева и 1 стотинка до 369 лева.

Средствата ще бъдат за 392 хиляди пенсионери като компенсация съгласно Закона за държавния бюджет.

Крайният срок за разплащане по банкова сметка или в пощенски клон е 26 април включително.

Водещият критерий за предоставянето на финансовата подкрепа за хранителни продукти е само размера на изплащаната пенсия без значение от вида й.

Добавката, която се изплаща в размер на 50 лв. месечно, няма да се взема предвид при изчисляване на дохода.

НОИ е предоставил на Агенцията за социално подпомагане по служебен път информацията за правоимащите пенсионери.

На хората ще се изплащат тези помощи, там, където получават пенсиите си и по начина, по който те получават пенсията си или по банкова сметка.

В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.