Добри и лоши новини за България след публикуването на доклада на външното министерство на Съединените щати за бизнес климата у нас. Заключенията посочват положителни страни на инвестирането в България, но и редица сериозни проблеми.

Сред основните негативи е липсата на върховенство на закона. Корупцията е определена като присъща за България. Съдебната система е описана като неефективна. Проблеми предизвикват още честите промени на регулациите и затруднения с изваждането на разрешителни.

Подчертава се, че страната има най-ниската производителност на труда в Евросъюза. Положителните страни на инвестициите в България са ниските разходи за заплати и ниските данъци. Няма законови пречки чужденци да притежават фирми.

Докладът на Държавния департамент на САЩ можете да видите ТУК.