Доган дължи 37,5 млн. лв. на държавата, кога ще бъдат платени? Към 8 март задълженията на притежаваната от Ахмед Доган ТЕЦ-Варна са в размер на 37,5 млн. лв. А “Булгаргаз” започва запор на сметките на дружеството. Това става ясно от официален отговор на министъра на енергетиката до Ивайло Мирчев.
Всичките 37,5 млн. лв. са натрупани само за 2 месеца – януари и февруари тази година. Задълженията са за неплатени, но доставени или резервирани количества природен газ, и неустойки.
Още на 1 февруари “Булгаргаз” е спрял доставките на газ за ТЕЦ “Варна”, като я е поканил да погаси дължимите суми в пълен размер до 10 март.
В своя отговор министърът на енергетиката уверява, че от страна на “Булгаргаз” ще бъдат предприети всички предвидени в закона мерки за събиране на натрупаните вземания, които включват запор на банкови сметки на длъжника, образуване на искови и изпълнителни производства със съответните обезпечителни мерки.