Със заповед на министър-председателя Стефан Янев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Юлия Ковачева.

Юлия Ковачева е магистър по право на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Кариерата й в съдебната система започва през 1988 г. като минава през различни нива на системата.

През 2003 г. става съдия във Върховния административен съд.

През 2012 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от съдебната квота.

След приключване на мандата се връща във Върховния административен съд.