Обща сума в размер 33 150 245 лв са необходими за разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия в страната. Част от парите са и за финансиране на превантивни дейности. Това стана ясно по време на първото за тази година редовно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Освен годишния доклад на структурата беше гласуван и такъв с предложения за финансиране на дейности от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Такива са предвидени по чл. 1, ал.2, разд. II, т.5.1 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Предстои МС да одобри проектопредложението за разходи на обща стойност над 33 милиона лева.