Управляващите готвят промени за премахване тавана на бюджетния дефицит.

Причината за това са последиците от пандемията от COVID-19.

Според последната актуализация на държавния бюджет,

хазната ще приключи годината с 3.5 млрд лв. дефицит, което е около 2.9% от прогнозирания брутен вътрешен продукт за 2020 г.

С поправки в Закона за публичните финанси е предвидено

дефицитът на годишна основа да надвишава 3 на сто при извънредни обстоятелства.

От финансовото министерство посочват, че

промените са предпоставка за приемането на законопроекта за държавния бюджет на България за 2021 г. при спазване на фискалните правила и в рамките на допустимите отклонения.

Новите текстове са публикувани за обществено обсъждане.