Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) глоби с над 2 милиона лева две дружества за манипулация на българския пазар на електроенергия на едро.

Енергийните дружества “Мост Енерджи” и “Кумер” са извършили нарушение на европейския регламент, свързан с прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Нарушенията двете дружества са извършили през януари и юни 2020 година чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация.