Състоянието на пътищата в България е лошо и управляващите все още нямат ясен план как тяхното състояние да се подобри. Това е един от изводите за България в анализ на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T), който Европейската сметна палата (ЕСП) публикува.

Одитната институция провери пътищата в четири държави-членки на Европейския съюз (ЕС) – България, Чешката република, Полша и Испания, и анализира как се харчат европейските фондове за пътища.

Одитът сочи още, че в България 32% от пътищата са в лошо състояние, а 27% – в средно. Данните показват още, че от проучените страни само в Испания състоянието на мрежата се счита като цяло за добро.

Друга констатация на Европейската сметна палата е, че парите за поддръжка на пътищата в четирите държави намалява през годините. В България през 2007 г. за поддръжка на пътната инфраструктура са били отделени 215 млн. евро, докато през 2016 г. парите се стопяват на 93 млн. евро.

Това не е единственото фрапиращо заключение, до което стига одитната институция по отношение на поддръжката на пътната инфраструктура в страната ни.

ЕСП казва, че „Дунав мост 2“ е построен от години, но все още няма нормален път, по който да се стигне до него, което води до затруднение в транспорта.

„При „Дунав мост 2“ между Видин и Калафат, който също беше построен с финансова подкрепа от ЕС и функционира от 2013 г., проблемът е липсата на адекватна пътна връзка, отговаряща на изискванията на TEN-T. Това възпрепятства безпроблемното преминаване по този коридор“, се казва в доклада.

На фона на това се отчита удвоение в километрите магистрали, които са изградени на територията на България. Факт, с който министър-председателят не спира да се хвали.

Магистралите в България са се удвоили след 2007 г. от 418 км. до 757 км. през 2018 г. След тяхното завършване обаче страната не се справя с поддържането им и не умее да планира изграждането на пътни възли, става ясно още от доклада.

Друго заключение, до което достига Европейската сметна палата, е, че към момента само един от шестте трансгранични участъка на основната европейска мрежа е завършен – този към Турция.

Два са в строеж – връзките с Гърция и Сърбия, тоест автомагистрали „Струма“ и „Европа“. От останалите три трансгранични направления едно е споделено с държава извън ЕС (Северна Македония), а две с Румъния – това са съответно „Дунав мост 1“ и „Дунав мост 2“.