Заради големия брой туристи, които нарушават правилата и излизат извън обособените пътеки, все повече се увеличава ерозията на почвата в района на Седемте рилски езера.

За да се спре този процес от Национален парк „Рила” предвиждат мерки, които в момента се обсъждат на среща между експерти и еколози. Сега служители на парка следят за ограничаване на човешкото въздействие в района, има и наложени санкции на нарушители.

Извършва се рехабилитация на туристическите пътеки, а хората трябва да се движат само по тях. Целта е да се ограничи негативното въздействие на туристите върху почвата като се определи маршрут, по който те да се движат.

генерал агрохимикали

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов заяви пред БНТ, че това е предвидено да стане чрез поставяне на скален материал, каменни плочи, дървени парапети, които да насочват и ограничават отклонението на туристите.

„Дървени мостчета ще бъдат поставени на места, както и табели с информация за правилата на поведение и насоката на туристите.“