Европейската комисия ще публикува днес годишния си доклад за върховенството на закона в Европейския съюз.

Документът, който се оповестява за втора година, цели да покаже тенденциите в развитието по теми като съдебната система, борбата с корупцията, медийната свобода.

В частта за България се очаква комисията да отбележи наложените от САЩ санкции срещу граждани на нашата страна по закона “Магнитски”, както и неприключилите законодателни промени, свързани с отчетността на главния прокурор.

От Брюксел подчертават, че докладът е “превантивен инструмент” и няма механизми за налагане на санкции. Изводите от него обаче биха могли да поставят начало на наказателна процедура.

Предвижда се заключенията от новия доклад да бъдат взети предвид при одобряването на бъдещите разходи в ЕС от общия бюджет.