Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното предприятие Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на Ремдезивир. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

От началото на август, с координация и подкрепа от страна на Комисията, на разположение на държавите членки и Обединеното кралство ще бъдат предоставени партиди от Veklury за удовлетворяване на непосредствените нужди.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви:

„През последните седмици Комисията работи неуморно с Gilead за постигането на споразумение, с което да се гарантира, че ЕС ще получи запаси от първото разрешено лекарство срещу COVID-19. Вчера, по-малко от месец след разрешаването на Ремдезивир, бе подписан договор, който ще позволи лекарството да бъде доставяно за хиляди пациенти от началото на август. Комисията не пести усилия да осигури достъп до безопасни и ефикасни лечения и оказва подкрепа за разработването на ваксини срещу коронавирус. Подписаното вчера споразумение е поредна важна стъпка в борбата ни с болестта.“

За финансиране на договора ще бъдат отпуснати 63 милиона евро отИнструмента на Комисията за спешна подкрепа. По този начин ще се осигури лечение за близо 30 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19.

Това ще помогне за покриване на текущите нужди през следващите няколко месеца, като същевременно се гарантира справедливо разпределение на равнище ЕС въз основа на коефициент на разпределение и като се вземат предвид препоръките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Сега Комисията подготвя и съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнителни доставки на лекарството, които се очаква да покрият допълнителните нужди от октомври нататък.

Контекст

На 3 юли Ремдезивир стана първото лекарство, получило разрешение за търговия при определени условия. Това разрешение улеснява достъпа на ранен етап до лекарства при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, като настоящата пандемия.

Ремдезивир е препарат за лечение на COVID-19 за възрастни и юноши на възраст над 12 години, които страдат от пневмония и се нуждаят от допълнителен кислород.

Заявлението за разрешение за търговия беше подадено до Европейската агенция по лекарствата (EMA) на 8 юни. Препоръката на ЕМА беше одобрена от държавите членки в рамките на Постоянния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба.

Въпреки че е получило разрешение в ЕС, лекарството продължава да бъде наблюдавано, за да се гарантира неговата безопасност.

Като част от условията, които трябва да бъдат изпълнени, Gilead беше приканено също така до декември 2020 г. да представи на ЕМА окончателните доклади от проучванията на Ремдезивир, за да премине от разрешение за търговия при определени условия към пълно разрешение за търговия.

Очаква се до август 2020 г. да бъдат предоставени допълнителни данни за ефективността и безопасността на лекарството, за да бъде завършен този процес.