Европейската комисия съобщи, че одобрява отпускането на 15,34 милиона евро в помощ на българските дружества от областта на туризма.

Мярката е по временните европейски правила за държавната помощ, облекчени от началото на пандемията.

Средствата по тази мярка ще бъдат отпускани безвъзмездно за дружествата, отчели спад в оборота от поне 30 на сто миналата година в сравнение с 2019 година.

Дружествата ще получават помощ, равна на до 20 на сто от годишния им оборот за 2019 г. или до 1,8 милиона евро. Помощта ще трябва да бъде осигурена до края на декември.