Със заповед на министър-председателя Стефан Янев Бисер Борисов е освободен от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“ във връзка с назначаването му за председател на ДАТО.

За председател на Държавна агенция „Технически операции“ Бисер Борисов е назначен с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.