Дирекциите на “Социално подпомагане” в страна ще приемат заявления-декларации за помощи за отопление до 31 октомври, напомнят от там.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г.

За тази година е определен месечен размер на целевата помощ за отопление – 109,39 лв. месечно или 546,95 лв. за целия период.

Размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 2,858.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.