„Кодекс за социална подкрепа не трябва да плаши хората, ще бъдат запазени всички придобити социални права“,

обяви социалният министър Деница Сачева на брифинг в парламента.

Днес, след разискването в пленарната зала, Народното събрание възложи на Министерството на труда и социалната политика в срок от 6 месеца да изготви проект за Кодекс за социална подкрепа. Идеята е в него да се обедини в един нормативен акт цялостната държавна политака в тази сфера.

Преди това в 4-месечен срок министерството ще трябва да направи анализ на действащото законодателство.

„Целта, която ще си поставим за всички видове помощи, е те да бъдат предоставяни както и досега, но в по-голяма връзка с отделните социални услуги, да има по-добър индивидуален подход, да се окрупнят социалните пакети“, разясни Сачева.

Тя добави, че планира да покани на среща по темата и бивши министри на социалната политика.

По думите й, в Закона за социалното подпомагане би трябвало да настъпят сериозни промени с кодификацията, както и за помощите на хората с увреждания.

„Въпросът е да се направи по-ефективно прилагането и ползването на вече придобитите социални права“, подчерта Деница Сачева.

Според нея, трябва да има по-сериозно укрепване на Агенцията за социално подпомагане и евентуалното й превръщане в Агенция за социална подкрепа с по-сериозен е ресурс, както и интеграция на различните бази данни, така че помощта да се насочи там, където е най-необходима.

Министърът беше категорична, че България не е несоциална държава, повече от 14 млрд. лв. е общият бюджет за социални плащания, 31 процента са за социална политика.

„И постоянно имаме недоволство, неефективността на плащанията често се поставят под съмнение. Има усещане, че държавата не подкрепя достатъчно семействата с деца“, коментира Деница Сачева.

Според нея недоволство има най-вече, когато стане дума за Закона за социалните услуги.

Освен хора, които се притесняват от него, тя вижда и такива, които го използват за политически цели, има засегнати и религиозни общоности, които вече няма да могат на влияят на по-малко образованата част от населението.

„Законът не застрашава българските семейства“, категорична е Сачева.

Според нея на първо място трябва да се помисли за промени в закона за закрила на детето по отношение на дефиницията за дете в риск.

Тя увери, че тема номер едно е укрепване капацитета на социалната система.

„Качеството на социалните услуги е функция на качеството на хората, които работят в тях, на възможностите, с които могат да подкрепят семействата“, подчерта министърът.

„Тези, които ни упрекват в бездействие, са тези, които злоупотребяват, създавайки превратен образ на социалния работник твърдейки, че той е нещо зло, което може да навреди“, коментира тя.

Деница Сачева подчерта за пореден път, че по време на извънредното положение МТСП е било второто най-натоварено ведомство, след Министерството на здравеопазването.

„Нямаше забавени плащания към хората с увреждания, нямаше прекъсване на програмата за лични асистенти“, изброи тя.